16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce

16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce

Rejestracja
I termin zgłoszeń
Rejestracja zakończona 27.10.2019 23:00
1 090,00 PLN + VAT
1 340,70 PLN brutto
zakończona

Członek Rady RIPOK
Rejestracja zakończona 22.11.2019 23:00
903,00 PLN + VAT
1 110,69 PLN brutto
zakończona

II termin zgłoszeń
Rejestracja zakończona 22.11.2019 23:00
1 390,00 PLN + VAT
1 709,70 PLN brutto
zakończona

Opis wydarzenia
Szanowni Państwo,

przed nami kolejna, 16 już edycja corocznej konferencji związanej z problematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Oddane do eksploatacji kilka lat temu krajowe instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych pracują poprawnie i poza kwestiami dotyczącymi, niewątpliwie ważnych, już nabytych doświadczeń eksploatacyjnych nie stwarzają szerszego pola do dyskusji podczas naszych konferencji. Referatów z tego zakresu zapewne nie zabraknie wszak są to nasze, krajowe doświadczenia, cenne nie tylko dla innych eksploatatorów lecz także w perspektywie budowy kolejnych instalacji. Z tą perspektywą nie jednak zbyt różowo. Od czasu wejścia w życie ekspansywnie rozwijającej się idei gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z coraz częściej pojawiającą się ideą „zero waste” perspektywa rozwoju tej drogi odzysku energii z odpadów została niemal całkowicie wstrzymana, wręcz zapomniana.

Tymczasem w kraju od kilku już lat narasta problem frakcji palnej odpadów pozostających po sortowaniu odpadów komunalnych. Są to miliony ton odpadów zwanych, jako pre-RDF lub RDF. Na wielu forach gorąco dyskutuje i poszukuje się sposobów użytecznego, transformowanego w ciepło i energię elektryczną wykorzystania tych paliw wytwarzanych w lokalnych sortowniach. Możliwość ich wykorzystanie w znacznie większej skali wskazuje także branża krajowej energetyki zawodowej mając na myśli technicznie już dojrzałe i sprawdzone w eksploatacji tzw. bloki wielopaliwowe, w których obok węgla można także odzyskać energię zawartą w palnych frakcjach przetworzonych odpadów komunalnych. I ta tematyka, usytuowana na styku energetyki i gospodarki odpadami komunalnymi jawi się, jako wiodąca na naszej  Konferencji.
Nie zabraknie przykładów technologii, które w sposób dojrzały radzą sobie z tak zróżnicowanymi pod względem paliwowym i emisyjnym rodzajami paliw. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że bloki wielopaliwowe mogą spełnić swoją rolę i w dobie odchodzenia od węgla pozwolić na systematyczne oddalanie się od paliw węglowych miedzy innymi na rzecz paliw z odpadów. Jeśli dodać do tego zapisy dotyczące energetycznego wykorzystania paliw z odpadów zawarte w polityce energetycznej Polski do roku 2040, to łatwo zauważyć, jaka tematyka będzie dominującym nurtem 16 edycji naszej Konferencji.

Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej Konferencji. Moje zaproszenie w sposób szczególny kieruję do Przedstawicieli branży energetyki zawodowej, którzy będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem uwarunkowań związanych z koniecznymi do podjęcia projektami i inwestycjami w zakresie dalszego rozwoju i budowy bloków wielopaliwowych w Polsce.

Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Strona konferencji https://termiczne.abrys.pl/ 

Program konferencji
<<tutaj>>

Rezerwacja pokoju
<<tutaj>>

Wydarzenie Facebook
<<tutaj>>
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
26.11.2019 10:00
Zakończenie:
28.11.2019 15:00

Hotel Novotel Katowice Centrum

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
https://termiczne.abrys.pl/

Udostępnij znajomym

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

m.dziurlikowski@abrys.pl

784036990

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl